Training Veilig Wonen

Allerto traint bewoners van een buurt of woonwijk in het vergroten van veiligheidsbewustzijn in en om hun woning.
Aspecten die in deze 2 uur durende training aan de orde komen zijn o.a.:

  • Feiten over inbraken, de daders en hun motieven
  • Actuele inbraakmethoden
  • De vier voorwaarden voor een inbreker
  • De risicomomenten
  • Voorkomen van een inbraak (bouwkundig, elektronisch en organisatorisch)
  • Hoe werk je samen met je buurt/buren?
  • Wat doe je als er een periode niemand thuis is?

Deze training vergroot de saamhorigheid onder bewoners en bewerkstelligt meer alertheid in een buurt of woonwijk.
De training kan zowel los als als onderdeel van een totaalaanpak gegeven worden.
Kenmerkend aan deze training is dat bewoners de concrete tips die wij meegeven direct in praktijk kunnen brengen, waardoor het risico op inbraak afneemt zonder dat dat direct veel geld hoeft te kosten.

Bent u geïnteresseerd in deze training of hebt u vragen? Neem contact met ons op!