Gebiedsscan

In de gebiedsscan geven wij een feitelijk beeld van de veiligheid van de openbare ruimte in een specifiek gebied. Wij voeren eerst een aantal veiligheidsscans op bedrijfsniveau uit en we verzamelen informatie door gesprekken te voeren met diverse gebruikers van het gebied; bezoekers, leveranciers, politie, toezichthouders, beveiligers en andere gebruikers. In de gebiedsscan wordt gekeken naar de ‘aantrekkelijkheid’ van een gebied om criminaliteit te plegen en hoe dit is te voorkomen.

Presentatie
Na het uitvoeren van de gebiedsscan kunnen wij in afstemming met de opdrachtgever een presentatie verzorgen. Tijdens deze presentatie doen we naar aanleiding van onze bevindingen concrete aanbevelingen om de veiligheid in het gebied te vergroten. Om hierin saamhorigheid en daadkracht te bewerkstelligen, worden alle ondernemers en betrokken partijen uit het gebied voor deze presentatie uitgenodigd.

Uitvoering
Vervolgens kunnen wij het uitvoeren van een deel van de maatregelen voor onze rekening nemen. We begeleiden het proces en zorgen dat de juiste partijen met elkaar om tafel komen te zitten. We zien erop toe dat alle maatregelen worden uitgevoerd, om zo te zorgen dat de veiligheid in het betreffende gebied daadwerkelijk wordt vergroot. Uiteraard wordt hiervan steeds verslag uitgebracht naar de opdrachtgever.

Heeft u hier vragen over? Mail ons gerust