Veiligheidsscan

Het doel van de veiligheidsscan is de kans op criminaliteit in bedrijven te verkleinen. Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan door een veiligheidsadviseur en met name gekeken naar de kans op een overval, kassagreep, diefstal, inbraak of ramkraak. Lees meer

Nazorgscan Overval

In navolging van de “Taskforce Overvallen” verzorgen wij voor gemeenten de ‘nazorgscan overvallen’. Onze taak bestaat onder andere uit het uitvoeren van een veiligheidsscan bij slachtoffers van een overval. Lees meer

Gebiedsscan

In de gebiedsscan geven wij een feitelijk beeld van de veiligheid van de openbare ruimte in een specifiek gebied. Wij voeren eerst een aantal veiligheidsscans op bedrijfsniveau uit en we verzamelen informatie door gesprekken te voeren. Lees meer