Preventietraining Overval

In deze training vertellen wij welke vier voorwaarden belangrijk zijn voor een overvaller, voor hij een object uitkiest. De kunst is vervolgens om deze voorwaarden zo te beïnvloeden, dat het voor een overvaller niet meer interessant is om de overval te plegen. Hier staan we in de training uitgebreid bij stil. Houdingsaspecten en hoe te handelen tijdens een overval komen ook aan bod en uiteraard besteden we passende aandacht aan de nazorg na een overval. Tijdens deze training worden geen rollenspelen gedaan.

In onze interactieve trainingen staat mensenwerk centraal. De theorie wordt afgewisseld met sprekende filmbeelden uit de praktijk. Kenmerk van deze trainingen is, dat deelnemers de volgende werkdag direct aan de slag kunnen met de praktische handreikingen, om zo de veiligheid te vergroten. Een training wordt in-company gegeven, duurt ongeveer 3 uur en er is plek voor maximaal 15 deelnemers. Een combinatie van trainingen is ook mogelijk. Voor grotere groepen verzorgen we workshops.

Heeft u hier vragen over? Mail ons gerust