Secret Scan

Is het plegen van een overval of diefstal in uw bedrijf een eenvoudige of ingewikkelde opdracht? Allerto laat met de inzet van de Secret Scanner zien dat het vergroten van de veiligheid in bedrijven geen geld hoeft te kosten. Verhogen van veiligheid begint namelijk altijd bij de mens in een bedrijf.

Bewustwording is daarin de kern;
Pas als ondernemers en hun medewerkers zich bewust zijn van de veiligheidsrisico’s, kunnen zij daarop inspelen en ze positief beïnvloeden. Confrontatie met de werkelijkheid maakt mensen bewust en doet hen bewegen.

De Secret Scanner van Allerto:

  • Stemt de actie vooraf zorgvuldig af.
  • Kijkt door het oog van de crimineel.
  • Gaat op zoek naar de gelegenheid.
  • Maakt gebruik van verborgen opnameapparatuur in beeld en geluid. Een crimineel komt nooit terug om te vertellen waardoor zijn actie succesvol was. Onze Secret Scanner doet dat wel.

Voorkomen

Het belangrijkste is te leren hoe (winkel)diefstal of overval voorkomen kan worden. De Secret Scanner van Allerto:

  • Vertelt achteraf met bijbehorende beelden waarom zijn inzet wel of niet geslaagd is.
  • Traint medewerkers in het voorkomen van diefstal of overval.
  • Beoogt minder derving en meer omzet! Voorkomen = verkopen! Wij kunnen met zekerheid en vanuit onze ervaringen stellen dat deze manier van confronteren mensen in beweging zet! Uiteraard vergt deze aanpak een gedegen voorbereiding en een in samenspraak met de ondernemer, vastgesteld plan. Neem contact met ons op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Heeft u hier vragen over? Mail ons gerust