Secret Gebiedsscan

Inzet van de Secret Scanner is een unieke manier om met geringe investering, bewustwording en verbetering van veiligheid teweeg te brengen onder ondernemers in een gebied.

De Secret Gebiedsscan voeren wij uit in opdracht van bijvoorbeeld:

 • Gemeenten
 • Ondernemersverenigingen
 • Koninklijke Horeca Nederland
 • Kamer van Koophandel
 • Parkmanagement

Bewustwording is de kern;
Pas als ondernemers en hun medewerkers zich bewust zijn van de veiligheidsrisico’s, kunnen zij daarop inspelen en ze positief beïnvloeden. Confrontatie met de werkelijkheid maakt mensen bewust en doet hen bewegen.

De Secret Scanner van Allerto:

 • Stemt de actie vooraf zorgvuldig af.
 • Kijkt door het oog van de crimineel.
 • Gaat op zoek naar de gelegenheid.
 • Maakt gebruik van verborgen opnameapparatuur in beeld en geluid.

Een crimineel komt nooit terug om te vertellen waardoor zijn actie succesvol was. Onze Secret Scanner doet dat wel.

Voorkomen

Het belangrijkste is om te leren hoe veiligheidsrisico’s verkleind kunnen worden, zodat veel criminaliteit voorkomen kan worden. Daarom organiseert u als opdrachtgever na de Secret Scan een bijeenkomst waar alle ondernemers en betrokken partijen uit het gebied voor worden uitgenodigd.

Daar zal de Secret Scanner van Allerto:

 • met bijbehorende beelden vertellen waarom zijn inzet wel of niet geslaagd is.
 • medewerkers trainen in het voorkomen van criminaliteit
 • eventueel weggenomen goederen teruggeven aan de rechtmatige eigenaar

Wij kunnen met zekerheid en vanuit onze ervaringen stellen dat deze manier van confronteren mensen in beweging zet! Uiteraard vergt deze aanpak een gedegen voorbereiding en een in samenspraak met de ondernemersvereniging, gemeente en politie vastgesteld plan. Neem contact met ons op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Heeft u hier vragen over? Mail ons gerust