Subnavigatie

Gebiedsscan Czaar Peterbuurt

In opdracht van Stadsdeel Centrum hebben we in januari 2016 een Gebiedsscan uitgevoerd in de Czaar Peterbuurt in Amsterdam. Dit naar aanleiding van een aantal veiligheidsincidenten die de afgelopen 2 jaar bij verschillende ondernemingen hebben plaatsgevonden en een toename van een gevoel van onveiligheid die bewoners in dit gebied ervaren. Hierbij hebben we gelet op de leefbaarheid en de veiligheid. De presentatie van de resultaten vond plaats op 11 februari in het bijzijn van ondernemers, bewoners, stadsdeel, winkelstraatmanager en politie. Het was een levendige en interactieve bijeenkomst. Ondernemers en bewoners komen binnenkort bijeen om zich te beraden over te nemen maatregelen.

Meer ervaringen