Subnavigatie

Veiligheidsscans en workshop Breda

Ieder jaar belegt de gemeente Breda in de veiligheidsweek een bijeenkomst voor haar ondernemers.
Dit jaar was het aan de begeleider van de KVO's om deze avond in te vullen en te organiseren.

De 6 overvallen die Breda in korte tijd moest incasseren waren voor haar aanleiding om deze avond in het teken van overvalpreventie te zetten. Om het dichtbij ondernemers en hun dagelijkse praktijk te brengen heeft zij Allerto gevraagd om twaalf ondernemers, waaronder de zes overvallen bedrijven, te bezoeken voor een persoonlijke veiligheidsscan. Door middel van een onderzoek brengen wij per onderneming in kaart welke zaken goed op orde zijn en welke maatregelen nog genomen of aangescherpt moeten worden om de veiligheid te vergroten.

Alle twaalf de scans zijn eind augustus 2015 uitgevoerd en de deelnemende bedrijven hebben naar aanleiding van dit onderzoek een uitgebreide persoonlijke rapportage van ons ontvangen met concrete tips en handreikingen. In ruil daarvoor gebruiken wij de verkregen informatie tijdens de Breda'se workshop in de veiligheidsweek, om de aanwezigen bewust te maken van wat er beter kan in zowel de horeca als detailhandel van deze bruisende stad.

Meer ervaringen