Subnavigatie

Secret Gebiedsscan Lisse

Tegen het einde van 2013 ontstond ons contact met de winkeliersvereniging en de gemeente van Lisse.
Zij hadden de wens om gezamenlijk een project op te zetten voor ondernemers in het centrumgebied, gericht op preventie van winkeldiefstal. Onze Secret Scan bleek hiervoor een ideaal middel.

Na uitvoerig contact en samenwerking tussen de gemeente, winkeliersvereniging en Allerto, vond deze scan half maart 2014 plaats, en met succes!
Tijdens de presentatie-avond, die door de burgemeester van Lisse werd geopend, waren de ondernemers ruim vertegenwoordigd. Een volle zaal nieuwsgierige winkeliers, die ook in menig geval hun personeel had meegenomen.

De tafel met producten die door Allerto tijdens de Secret Scan "geleend" zijn, trekt altijd veel aandacht. Want hoe is het nu mogelijk dat zo'n grote boodschappentrolley ongezien wordt meegenomen? Op die vraag kregen de aanwezigen antwoord in het filmpje dat aan het begin van de presentatie werd getoond. Die beelden zijn confronterend. Het komt heel dichtbij ondernemers. Maar dat is precies wat we willen doen op zo'n avond; op een respectvolle manier de ondernemers in hun eigen spiegel laten kijken, en ze vervolgens op weg helpen naar verbetering.

En uiteraard konden er ook de nodige complimenten worden uitgedeeld. Want ondernemers die zeer scherp en alert waren, die ons geen kans gaven om artikelen mee te nemen, waren er zeker ook!
We kijken terug op een geslaagde actie, en in Lisse kijken ze vooruit naar preventief en veilig(er) (samen)werken!

Meer ervaringen