Subnavigatie

2e Secret Gebiedsscan Beethovenstraat

Ongeveer een jaar na de eerste Secret Gebiedsscan in 2012 mochten wij half november, in opdracht van stadsdeel Zuid Amsterdam, wederom een bezoek brengen aan de prachtige Beethovenstraat. In de tussenliggende periode hebben wij verschillende trainingen verzorgd aldaar en zijn er meerdere zaken ondernomen om de veiligheid in de straat te vergroten.

En dat was te merken!
Ten opzichte van de Secret Scan van 2012 hebben we een opvallende verbetering kunnen constateren in aandacht voor de klant en tevens voor de ongewenste bezoeker. Medewerkers hadden zichtbaar meer oog voor belangrijke zaken zoals het typische gedrag van een winkeldief, de grote tassen, het wegkruipen in dode hoeken e.d. Dit resulteerde regelmatig in het verhinderen van het wegnemen van producten, danwel adequaat reageren bij het zien daarvan.

Kortom, op de goed bezochte presentatie-avond kon Allerto veel complimenten uitdelen. We hebben door middel van de camerabeelden laten zien hoe de enthousiaste ondernemers succesvol waren geweest in het voorkomen van winkelcriminaliteit.

Tegelijk blijven er altijd zaken die de aandacht verdienen en is het goed om het geheugen op te frissen. In de workshop die volgde zijn alle belangrijke uitgangspunten weer aan bod gekomen en hebben we een verdiepingsslag gemaakt ten opzichte van de workshop van een jaar geleden.

Een mooie straat met krachtige ondernemers die bewezen hebben dat bewustwording mensen in beweging brengt!

Meer ervaringen