Subnavigatie

Secret Scan 2.0

In de Week van de veiligheid zijn we in Amsterdam en Utrecht een pilot gestart met ons nieuwste product de Secret Scan 2.0.

Op dag 1 bezochten wij de ondernemers die toestemming hadden gegeven met onze verborgen camera. We hebben daarbij niet alleen gelet op de mogelijkheid tot winkeldiefstal, maar ook op overval.

Op dag 2 waren wij op kantoor om de beelden per onderneming te bewerken. Elke persoonlijke film werd op een usb-stick gezet met een preventietraining en informatie van het CCV.

Op dag 3 vond de terugkoppeling plaats in een Amerikaanse bus geregeld door het CCV die midden op het winkelcentrum stond. Ondernemers werden één voor één door de wijkagent uit hun winkel gehaald met het verzoek mee te komen naar de bus. Daar kregen zij de film te zien van hun eigen onderneming. Bewustwording stond daarbij centraal. Waar de risico’s per individuele onderneming liggen, konden zo getoond en verteld worden!

Na afloop kregen de ondernemers de USB-stick en hun producten mee terug. Met het doel om dit ook met de rest van de medewerkers te bespreken. Over een aantal weken neemt het CCV contact met alle bezochte ondernemers op met de vraag wat zij met al deze informatie hebben gedaan!

Meer ervaringen