Workshop voor grotere groepen

Locatie: door de organisatie bepaald

Duur: 2 uur

 

Grofweg ziet een workshop er als volgt uit.

1) Informatie over ondermijning en de signaalherkenning (collectief)

2) Het behandelen van casussen en handelingsperspectief (in kleine groepen)

3) Gesprek ondernemers en lokale veiligheidsprofessionals over ondermijning 

 

De workshop is:

·     Laagdrempelig; alle ondernemers zijn belangrijk om kennis mee te geven over ondermijning. 

·     Interactief; laat ondernemers in gesprek gaan over ondermijning en eerlijk, verantwoord ondernemen.

·     Informeel; stimuleert korte lijnen tussen ondernemers en veiligheidsprofessionals. 

 

De workshop vindt plaats op een doordeweekse avond.

De workshop is mede door gebruik van PPT interactief. Er worden diverse videobeelden getoond van ondermijnende activiteiten en de daarbij behorende risico’s.

Afhankelijk van de animo is het mogelijk een workshop te organiseren specifiek bedoeld voor horecaondernemers. Deze kan ook in de ochtenduren worden verzorgd. 

 

Tijdens de tafelgesprekken (halverwege de presentatie) leggen we de ondernemers een aantal casussen of dilemma’s voor over ondermijning. Bij voorkeur zijn dit casussen die uit de praktijk zijn ontstaan en die herkenbaar zijn voor de aanwezige ondernemers op basis van hun werkzaamheden in hun ondernemersgebied.

Bij elke tafel schuift een professional aan die de discussie op gang brengt, meedenkt, stimuleert en tevens kijkt welke ondernemers als ‘sleutelpersonen’ inzetbaar kunnen zijn.

Na de tafelgesprekken wordt de avond samengevat en wordt aangegeven wat het vervolg is.