Weerbaarheidstraining voor kleine groepen (max. 8 ondernemers) 

Locatie: In-company

Duur: Max 1 uur

 

Deze bijeenkomsten bieden wij aan op de locatie van één (1) ondernemer.

Zie deze ondernemer als een ‘ambassadeur in veiligheid’ in de straat of de buurt. 

De ondernemer nodigt max. 7 andere ondernemers uit om deze training bij te wonen. Dit kunnen ondernemers uit dezelfde branche zijn, maar ondernemers uit andere branches zijn uiteraard ook welkom.

 

Door de beperkte grootte van de groep en ook de casuïstiek die wordt behandeld zal er vanaf het begin meer interactie mogelijk zijn.

Het doel is hetzelfde als bij de grote bijeenkomst met dien verstande dat er op basis van de aanwezige ondernemers meer aandacht kan liggen in branche gerelateerde ondermijning en de casuïstiek die we behandelen.

Bijkomend voordeel van deze vorm van training is de onderlinge bekendheid die zorgt voor een beter vervolg van de opgedane kennis. Denk hierbij aan het (sneller) delen van informatie over ondermijnende criminaliteit en het voorkomen van slachtofferschap van collega-ondernemers.

 

Voor deze methode dient het nodige voorwerk door lokale professionals te worden gedaan.

In vooraf afgebakende winkel-/horecagebieden zullen de ‘veiligheidsambassadeurs’ worden gevraagd mee te werken aan een kleinschalige bijeenkomst.

Samen met de lokale professionals benadert de ambassadeur enkele collega-ondernemers (max. 7) om deel te nemen aan voornoemde bijeenkomst.