Knock en Talk

Locatie: bij ieder individuele onderneming

Duur: ca. 30 min. onderneming

 

Knock en Talk bestaat uit het persoonlijk benaderen van de ondernemers door de trainers. Om de ondernemers specifieker te kunnen informeren is het van belang een ondermijningsbeeld te hebben van de genoemde gebieden.

De ondermijningsexpert bij de gemeente of politie levert een lijst aan waarin de ondernemers staan vermeld die bezocht dienen te worden. De werkzaamheden worden uitgevoerd nadat de gemeente een aankondigingsbrief heeft verstuurd naar de betrokken ondernemers. In de brief wordt het bezoek van de trainers aangekondigd en het doel van het bezoek. Als de ondernemer tijdens het bezoek aangeeft geen interesse te hebben in informatie over ondermijning zal dit worden vastgelegd, evenals de omstandigheden die op dat moment door de trainers worden ervaren of gesignaleerd. 

Als de ondernemer aangeeft wel geïnteresseerd te zijn, zal de trainer een gesprek aangaan over ondermijning en zal een korte PPT worden getoond. Tijdens deze interactieve presentatie worden bewustwording, herkenning van signalen en handelingsperspectief bij ondermijning besproken. Er wordt een signalenfolder uitgereikt en de ondernemer ontvangt achteraf per mail een hand-out van de presentatie. 

De trainers houden een overzicht bij van alle bezochte ondernemers en verwerken de geconstateerde bijzonderheden in een rapportage.