Subnavigatie

Gebiedsscan recreatiegebied

In opdracht van de gemeente hebben we in een recreatiegebied in Amsterdam een gebiedsscan uitgevoerd. We hebben gekeken naar de overlast in dit gebied. Welke belangen spelen er, welke problematiek en vooral welke maatregelen kunnen we adviseren. We hebben interviews afgenomen, observaties gedaan, cijfers bestudeerd en op basis daarvan een rapportage geschreven. Een leuke en boeiende opdracht, samenwerking met verschillende mensen en zo zijn we gekomen tot een advies dat voor iedereen haalbaar en werkbaar is. 

 

Meer ervaringen