Subnavigatie

Diverse Secret Scan acties

De week van de veiligheid ligt inmiddels een maand achter ons en we hebben weer verschillende Secret Scan acties uit mogen voeren.

In Rhenen mochten we ondernemers bezoeken en kijken hoe groot de kans op winkeldiefstal was. Bij de meeste winkels die we bezocht hebben, hebben we producten kunnen meenemen. Tijdens de bijeenkomst waren de ruim 50 deelnemers geschokt over het resultaat en de eenvoud waarmee de producten zijn meegenomen, zoals op de beelden in de getoonde film te zien was! Al met al was het op 27 oktober een zeer geslaagde avond! 

In Rotterdam Overschie kregen de ondernemers ook bezoek van 2 Secret Scanners. Met een verborgen camera werd het meenemen van de producten opgenomen. Op 9 november waren 35 deelnemers onder de indruk van het resultaat en stil bij de vertoning van de film. Gedurende de training was er veel interactie en waren er veel vragen. Met een voldaan gevoel ging iedereen naar huis.

Ook in Amsterdam mochten we als Secret Scanners weer een groot aantal winkels bezoeken. Veel kleine ondernemingen met zeer persoonlijke aandacht. Toch lukte het om in bijna alle winkels producten te 'lenen'. Bijna alle ondernemers waren op 16 november aanwezig bij de vertoning van de film en de training. Wederom een leerzame en geslaagde avond!  

In Amsterdam Zuidoost hebben we ook een Secret Scan actie uitgevoerd, maar dan met name gericht op de risico's omtrent overvallen. De beelden die zijn gemaakt, zijn verwerkt in een compilatie en getoond op 19 oktober. De aanwezige ondernemers weten nu waar de risico's op een overval in hun onderneming liggen.

 

 

 

 

Meer ervaringen