Subnavigatie

Secret Gebiedsscan bedrijventerrein Oude Meer

Achter Schiphol Airport vind je bedrijventerrein Oude Meer. De parkmanager van dit gebied wilde graag een nul-meting omtrent de veiligheid op dit bedrijventerrein. Daar hebben we de Secret Gebiedsscan voor gebruikt.

Met behulp van deze Secret Gebiedsscan hebben we onderzocht hoe bedrijven op het terrein 'bewapend' zijn tegen strafbare feiten, zoals inbraak en diefstal en welke factoren aanwezig zijn die het voor een crimineel aantrekkelijk maken om juist daar hun slag te slaan. Hierbij hebben we zowel in de openbare ruimte als ook in de bedrijven zelf onze ogen -en verborgen camera's- de kost gegeven. We hebben de proef op de som genomen en gekeken hoe eenvoudig het was om als onbevoegden verschillende bedrijven en ruimtes te betreden. De betreffende bedrijven hadden hier van te voren toestemming voor gegeven en de nodige betrokken partijen waren op de hoogte van deze actie.

Het onderzoek vond overdag, 's avonds en in de nachtelijke uren plaats. De bedrijven waren goed beveiligd en juist afgesloten. De gemaakte beelden zijn inmiddels verwerkt tot een 10 minuten durende film, die we eind februari aan alle betrokkenen hebben getoond. Zo is iedereen weer alert!

 

 

 

Meer ervaringen