Subnavigatie

Secret Gebiedsscan Borne

Randstad of niet; iedere gemeente heeft in meer- of mindere mate te maken met criminaliteit. De week van de veiligheid was ook voor de gemeente Borne reden om ondernemers iets aan te bieden om de veiligheid in het winkelgebied te vergroten. Naast alle preventieve maatregelen die er te nemen zijn is de visie van Allerto dat de mens in de organisatie daar het middelpunt in vormt en daarom is de Secret Scan een prachtig middel om de veiligheid te vergroten. Want bewijs maakt bewust en doet bewegen!

En in beweging kwamen ze, de ondernemers uit Borne! En wel in alle vroegte op 8 oktober 2014. Zij kwamen bij elkaar voor een ontbijt waarna Allerto de bevindingen presenteerde.

Hier kunt u meer lezen over de ervaringen in Borne

Meer ervaringen