Subnavigatie

Secret Scan Amstel Station

Vanwege de grote hoeveelheid en stijging van het aantal straatroven rondom het Amstel Station eind 2013, kreeg Allerto het verzoek om middels onze Secret Scan te onderzoeken hoe het gesteld is met de veiligheid in dat gebied.

Het onderzoek dat we in opdracht van Stadsdeel Oost Amsterdam uitvoerden, vond plaats in november 2013. Om een goed beeld te krijgen van de actuele veiligheidssituatie hebben we het gebied op meerdere momenten en verschillende dagdelen bezocht met onze verborgen camera's.

Op 19 december 2013 verzorgden wij een presentatie voor betrokkenen uit het gebied om de filmbeelden te laten zien en de bevindingen uit het onderzoek aan hen voor te leggen. Verschillende geledingen waren vertegenwoordigd, waaronder mensen van politie, spoorwegpolitie, gemeente, beheerders openbare ruimte en een enkele ondernemer uit het omliggende gebied.

De punten die in onze presentatie aan bod kwamen waren voor de aanwezigen zeer herkenbaar en de aanbevelingen werden goed ontvangen. Ons advies bestond onder andere uit het meer en gerichter toezicht gaan houden door diverse instanties, gebruik maken van cameratoezicht in de openbare ruimte in en om het station, daarbij het aanpassen en uitbreiden van de verlichting en het snoeien van diverse bosschages.

Verschillende van deze veranderingen zijn al (gedeeltelijk) in gang gezet. Verder krijgt dit traject in de loop van 2014 een vervolg waar Allerto vermoedelijk een rol in gaat vervullen.

Meer ervaringen