Subnavigatie

Secret Scan Woninginbraken Flevoparkweg

Vanwege een fors aantal woninginbraken en autokraken in de wijk sinds begin 2013, heeft Stadsdeel-Oost Amsterdam het initiatief genomen voor een Secret Scan Woninginbraken in het gebied rond de Flevoparkweg.

Allerto heeft deze scan half november op twee verschillende dagen uitgevoerd waarin we overdag en 's avonds met verborgen camera's in het gebied zijn geweest. We zijn op zoek gegaan naar de zwakke plekken in de wijk en naar aandachtspunten rondom woningen en auto's als het gaat om veiligheid.

Gezien het feit dat de problematiek een hot item is onder bewoners, was de avond die het stadsdeel organiseerde naar aanleiding van deze scan, goed bezocht. Zo'n zeventig bewoners kwamen bijeen in het Buurthuis aan de Flevoparkweg om te kijken en te luisteren naar de bevindingen van Allerto.
Op deze avond kregen zij tevens tips en tools in het voorkomen van autokraak en woninginbraak en was het doel om meer bewustwording, alertheid en samenwerking onder bewoners te creëren.

De bewoners reageerden positief op de avond en er was veel herkenbaarheid in de aangedragen aandachtspunten. Verschillende aanwezigen gaven aan na deze avond kritischer naar zichzelf te zullen kijken en met elkaar scherper te willen worden op het gedrag van "vreemden" in de wijk.

Meer ervaringen